THE STRAIN Season 1 Episode 1 Photos Night Zero

The Strain 1x01 6

THE STRAIN — Pictured: Corey Stoll as Ephraim Goodweather. CR. Michael Gibson/FX