THE STRAIN Season 1 Episode 1 Photos Night Zero

The Strain 1x01 4

THE STRAIN — Pictured: (L-R) Corey Stoll as Ephraim Goodweather, Mia Maestro as Nora Martinez. CR. Michael Gibson/FX