THE STRAIN Season 1 Episode 1 Photos Night Zero

The Strain 1x01 2

THE STRAIN — Pictured: (L-R) Sean Astin as Jim Kent, Mia Maestro as Nora Martinez, Cory Stoll as Ephraim Goodweather. CR. Michael Gibson/FX