THE STRAIN Season 1 Episode 1 Photos Night Zero

The Strain 1x01 1

THE STRAIN — Pictured: (L-R) Mia Maestro as Nora Martinez, Cory Stoll as Ephraim Goodweather. CR. Michael Gibson/FX

THE STRAIN Season 1 Episode 1 Photos Night Zero