THE STRAIN Season 1 Episode 5 Photos Runaways

The Strain 1x05 7

THE STRAIN “Runaways” — Episode 5 (Airs Sunday, August 10, 10:00 pm e/p) — Pictured: (L-R) Corey Stoll as Ephraim Goodweather, David Bradley as Abraham Setrakian, Strigoi — CR: Michael Gibson/FX

THE STRAIN Season 1 Episode 5 Photos Runaways