THE VOICE Season 7 Promo Photos

Blake Shelton The Voice Season 7

THE VOICE — Season: 7 — Pictured: Blake Shelton — (Photo by: Art Streiber/NBC) Mondays and Tuesdays on NBC (8-10 p.m. ET)