GAME OF THRONES Episode 4.04 Photos Oathkeeper

Game Of Thrones Season 4 Episode 4 1

GAME OF THRONES episode 34 (season 4, episode 4): Kit Harington as Jon Snow. photo: Helen Sloan

GAME OF THRONES Episode 4.04 Photos Oathkeeper